Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Home

De sterfte onder moeders in Kenia is maar liefst 1 per 100 bevallingen. Ter vergelijking: in Noord-Europa is dat 1 per 30.000.
De grootste oorzaak hiervan is een tekort aan gekwalificeerd personeel.


Met Stichting Help Verloskundigen in Kenia wordt geld ingezameld voor in Kenia werkende verloskundigen die hiervoor geen toereikende opleiding hebben. Zij worden gesponsord voor de opleiding tot verloskundige. Zo krijgen zij de juiste kennis die zij als verloskundige nodig hebben, zodat ook op lange termijn de situatie verbetert.

klik hier!  ----->  

What do you want to do ?
New mail

Stichting Help Verloskundigen in Kenia