Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Balans en staat van baten en lasten 2021


 

Baten (€)

Kosten (€)

Opleidingskosten totaal

 

3014,89

Medicijnen

 

51,90

Transport contactpersonen

 

100,00

Schenkingen

6330,00

 

 

 

 

Totaal (€)

6330,00

3166,79


 

Toelichting

23-01-2021

Mary Bosire:

Jaar 2.

Term 1: 39.00+22.400 kes

Term 2 gratis+ 22.400 kes

Totaal 83.800 kes = 677,72 euro

15-02-2021

Schoolgeld Doris eenmalig: 61.90 euro. 7420 kes

14-05-2021

Schoolgeld Doris eenmalig: 101.90 euro=12.116 kes

5-10-2021

Ondersteuning medicijnen Elsepha: 51.90 euro= 5966 kes

7-11-2021

Silvanus: Eenmalige bijdrage laatste half jaar opleiding verloskundige. 80700 kes = 626 euro

Mary Bosire

Jaar 2

Term 3: tution fee 37500 ksh+10000+44800 kes. Totaal: 92300 kes

Kosten voor Julia/Marrie: 12000 ksh = 100 euro

Totaal: 185000 ksh = 1547,37 euro

 

Stichting Help Verloskundigen in Kenia