Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd, de millenniumdoelen. Met “Stichting Help Verloskundigen in Kenia” wordt een steentje bijgedragen aan millenniumdoel 4: minder kindersterfte, en 5: verbetering van de gezondheid van moeders. Millenniumdoel 4: minder kindersterfte
Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Millenniumdoel 5: verbetering van de gezondheid van moeders
Moedersterfte moet in 2015 met drie kwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en 90% van alle bevallingen moet in 2015 met professionele hulp plaatsvinden. Dit is tot op heden nog maar 42%.

Stichting Help Verloskundigen in Kenia