Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Opleidingsplaatsen

Met Stichting Help Verloskundigen in Kenia wordt geld ingezameld voor in Kenia werkende verloskundigen die hiervoor geen toereikende opleiding hebben . Zij worden gesponsord voor de opleiding tot verloskundige. Zo krijgen zij de juiste kennis die zij als verloskundige nodig hebben, zodat ook op lange termijn de situatie verbetert.

Bij de sponsoring van opleidingsplaatsen (studiebeurzen) wordt uitgegaan van de kracht van de mensen zelf door deze lokale mensen op te leiden. Zij verlenen o.a. verloskundige zorg, toegang tot family planning, geven gezondheidsvoorlichting en verwijzen door als dat nodig is. Dit alles met als doel om de gemeenschappen zelf de instrumenten in handen te geven om de zwangeren, baby’s en kraamvrouwen van zorg te kunnen voorzien. Een goed werkend gezondheidssysteem en opgeleide mensen zijn de sleutel tot het verminderen van het aantal vrouwen dat voor, tijdens of na de bevalling sterft. Ook de babysterfte zal hierdoor dalen.
Zo helpen we mee aan de millenniumdoelen

4: minder kindersterfte en millenniumdoel

5: verbetering van de gezondheid van moeders (voor meer informatie zie millenniumdoelen).

Stichting Help Verloskundigen in Kenia