Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Beleidsplan

Doelstelling: 
 • Het sponsoren van in Kenia werkende verloskundigen zonder toereikende opleiding voor de opleiding tot Kenya Registered Community Health Nurse in Kenia (verschaffen van studiebeurzen).
 • Het sponsoren van leerlingen van voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs alsmede het bieden van onderwijsondersteuning.
 • Het aanschaffen van dringend noodzakelijke materialen die de zorg verbeteren, waaronder medicatie en medische instrumenten.
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
 • De werkzaamheden die de stichting onder andere verricht:
 • Geld werven
 • Geld besteden aan genoemde doel
 • Toezicht houden op resultaten van studenten
 • Bijhouden administratie van schoolgeld van betreffende studenten
 • Controleren van de noodzakelijke materialen die de zorg verbeteren
 • Het geven van trainingen op de verloskunde-afdeling
 
 • De manier waarop de stichting geld werft:
 • media-aandacht
 • kerkelijke inzamelingen
 • 40 MM
 • derde wereldwinkel
 • vrienden/familie
 • zelf georganiseerde acties
 
Het beheer/besteding van het vermogen van de stichting:
De stichting heeft een apart rekeningnummer op naam van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan bovengenoemde doel. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de scholen of door een bestuurslid of contactpersoon van de stichting naar de betreffende school gebracht. Het materiaal ter verbetering van de zorg wordt door een bestuurslid/contactpersoon van de stichting aangeschaft.
 
Opheffing van de stichting:
Indien er bij opheffing van de stichting een positief saldo bestaat, dan wordt dit geld besteed aan dezelfde doelen benoemd in de doelstelling.
 
Onkostenvergoeding en vacatiegelden per bestuurder:
Reiskosten ter plekke ten behoeve van te regelen activiteiten met betrekking tot het bovengenoemde doel. Uitgezonderd de vliegtickets en de reis tot de verblijfsplaats.
Poststukken nationaal en internationaal ten behoeve van bovengenoemde doelen.
 
Beloningsbeleid
Geen. 
Werkzaamheden worden geheel verricht op vrijwillige basis.
 
Doelstelling
Zie beleidsplan

Stichting Help Verloskundigen in Kenia