Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Balans en staat van baten en lasten 2018

What do you want to do ?
New mailToelichting
28-01-2018

Valentine en Irene: 50% of fees 10-10-2017= 182249 ksh + 50% van 2x jaar 3 term 3

2-2-2018
Leina
Restant                     64250 ksh
Year 3, term 2:           61250 ksh
Year 3, term 3:           61250 ksh
Examen:                   3000 ksh                +
Totaal:                     189750 ksh

9-2-2018
Irene en Valentine: Restant van 10-10-17:               totaal 182249 ksh
2x50% van Term 3=                                              totaal 61250 ksh  +
Totaal 243499 ksh voor Valentine en Irene samen

27-02-18
Meeting Nakuru:                                                   8500 ksh = 75,90€
16-07-2018
Doris: 18.000 kes studie zodat ze kan starten met haar opleiding =
                                                                          165€ via WU
                                                  Eigen bijdrage = 30.000 kes
11-10-2018
Leina:  9000 ksh=85,90 euro. Inschrijving nursing counsil


What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Stichting Help Verloskundigen in Kenia