Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
Laatste update:
24-01-2023 19:58:09

Doneren

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan betere zorg voor moeder en kind?
Dan kunt u een vrijwillige donatie doen aan: 


IBAN rekeningnummer: NL43INGB0004971272

BIC: INGBNL2A


t.n.v. STICHTING HELP VERLOSKUNDIGEN IN KENIA
Wervershoof.

KVK: 52047873
De stichting beschikt over de ANBI-status


Fiscale voordelen voor een ANBI:                                   

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.
De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:
    Vennootschapsbelasting
    Inkomstenbelasting
    Schenk- en erfbelasting

Voor meer informatie over de ANBI-stichting, kijk op www.belastingdienst.nl/giften of www.anbi.nl.

Stichting Help Verloskundigen in Kenia